Коагуланти

Описание: Коагулантите, произвеждани от SNF, са органични продукти на база на: полиамини, полиDADMAC и бленди.
Органичният коагулант може да се използва самостоятелно или в комбинация с алуминиеви неорганични коагуланти.
Търговско наименование: FLOQUAT FL 2, FL 3, FL 4, FLOQUAT FLB
Видове: Течни
• полиамини
• полиDADMAC
• бленди
Опаковка: туби, IBC контейнери.
r_d-0-1-1-0-1-0