Обработка на хранителни продукти

Продукти

Приложения
Пластмасови тъкани, плетени или спирални (полиестер, полиамид) Метални тъкани Вълнени кечета
Плодове и зеленчуци Конвейрни ленти, платна за изсушаване Различни филтри
Пекарни/ Хлебопроизводство Конвейрни ленти, дренажни платна Ленти за фурни Ленти за пекарни
Пещи за дехидратация Платна за изсушаване
Млекопроизводство/ Сирене Конвейрни ленти, дренажни платна/ленти Различни филтри (биене на масло)
Кланица Конвейрни ленти, дренажни платна
ПСОВ Платна за филтър-преси и за гравитачни сита Различни филтри