Обработка на дървесина

Продукти

Приложения
полиестер или
полиамид (PET/PA)
Антистатични (полиестер с водеща нишка) Полиестерни, спирални платна  
Сушилни за дървени стърготини и отпадък от рязане RT Wood UK(1)-1-0-00-01
Мокри процеси RT Wood UK(1)-1-0-00-03
Предпреспресоване при изсушаване RT Wood UK(1)-1-0-00-05
Филтър-преси, гравитачни сита и изцеждане RT Wood UK(1)-1-0-00-07