Деколоранти

Описание: Деколорантите са водоразтворими кополимери, които отстраняват остатъчното оцветяване в замърсени води. Има възможност да се използват и като коагуланти. Главното приложение е в текстилната промишленост.
Търговско наименование: FLOQUAT DEC
Видове: Течни
Опаковка: туби, IBC контейнери.
Dec-brochure-0-1-0-0-1-0