Филтрация и обезводняване при пречистване на води

Продукти

Приложения
Рибена кост
chevron
Диагонална сплитка
trico
Спирални платна
spirale
Метални тъкани
metal
Гравитачни сита
Лентови филтърпреси
Транспорни ленти за кек
Различни филтри