Дисперсанти и антискаланти

Описание: Акрилни полимери и кополимери с различно молекулно тегло.
Антискалантите се прилагат за редица неорганични отлагания в различни среди.
Дисперсантите (дефлокуланти) намалят вискозитета на суспензии, поддържат стабилността на дисперсията на частиците;
Предлагат се и като специални добавки в различни детергенти.
Търговско наименование: FLOSPERSE
Видове: течни и бийдс
Опаковка: туби, IBC контейнери.
FloSperse Dispersant E-0-0-0-1-1-0-2-0