Хартиена промишленост

Приложения
Продукти
Подготовка на пулпа Хартиена машина финиш Отпадни води
Денди ролс, цилиндрични матрици и сгъстители ремонтирани и нови
Метални кожуси с диагонална нишка сгъстители Денди ролс
Формиращи и вакуумни цилиндри
сгъстители
Притискащи и дренажни платна Лентови филтърпреси с високо налягане Платна за притискане на пулпа Лентови филтърпреси, гравитачни сита,
конвейри за нестандартни размери хартия
Платна за промиване Промивни машини
Свиваеми ръкави сгъстители Формиращи и вакуумни цилиндри
Кожуси за дискови филтри Дискови филтри
Метални и пластмасови платна за вибрационни сита Микронни сита