Третиране на води

Управлението на водните ресурси е едно от главните предизвикателства на съвремието.

Полимерите на SNF са подходящи за решаване на различни проблеми при третирането на битови и индустриални води – от обработка на питейни води до обезводняване на утайки.

Клиентите могат да разчитат на съдействие при оптималния избор на подходящ реагент и приложението му.

Ползват се следните продукти:

  • Флокуланти
  • Коагуланти
  • Хелатни реагенти за тежки метали
  • Антипенители
  • Реагенти за контрол на миризмата
applications