Производство и рециклиране на хартия

Предлага се пълна гама хидро-разтворими полимери за специфичните нужди на процесите в производство на хартия:

  • Продукти за ретензия;
  • Избистряне и рециклиране на оборотна вода
  • Пречистване на отпадни води
  • Фиксация на бои

Тези продукти съдействат за увеличаване ефективността, запазване на околната среда чрез спестяване потреблението на вода и намаляване на цялостните производствени разходи.

Продуктите се прилагат за преработка както на рециклирана хартия, така и на целулоза, за производство на опаковки, тишу и офис хартия.

PAPER