Други

Продуктите на SNF намират приложение и в много други технологични процеси:

  • Строителство – суперпластификатори, стабилизиращи гелове;
  • Почистваща индустрия – дисперсанти, добавки за омекотяване
  • Обезмирисители

others