Добив на петрол и газ

За посрещане различни изисквания на петролната индустрия се използват

полимери за ускорено регенериране на нефтени продукти,
полимери за глинести промивки за сондиране;
модификатори за пропускливост;
полимери за намаляване на съпротивлението

Oil EOR-FLOPAAM-Desert